POLSKA KLASA – O nas

Stowarzyszenie „Polska Klasa” było oficjalne stworzono w 2002 roku i odtąd jest jaskrawym i swoistym członem zorganizowanej Polonii Uzbekistanu razem z Polskim centrum kulturalnym Uzbekistanu „Świetlica Polska”, miejskim centrum ” Zażewie „, naszymi krajanami w Bucharze i Samarkandzie. Działalność naszej organizacji jest skierowana na odrodzenie, wsparcie i rozwój narodowych tradycji i obyczaji; studiowania języka ojczystego, kultury i historii Polski.

W Stowarzyszeniu „Polska klasa” przeprowadzają się rozmowy po kulturze, historii, geografii Polski, konkursy literackie i muzyczne, kwizy tematyczne, organizują się wycieczki krajoznawcze i wyjazdy kolektywne na przyrodę. Stałym tematem omawiań na naszych spotkaniach jest wzajemny historyczny związek uzbeckiego i polskiego narodów, piękność i osobliwość ich narodowych tradycji. Ludzie różnych wieków i narodowości złączonych ogólnym interesem do kultury i tradycji Polski, przychodzą do „Klasy”, żeby kontaktować się, porozmawiać na języku polskim, uczcić narodowe święta Polski i Uzbekistanu.

Pomoc przy organizacji szkoleń udzielają wolontariusze, którzy tradycyjnie przyjeżdżają do naszej organizacji z Polski. Nadają poparcie organizacyjne i metodyczne w pracy Stowarzyszenia „Polska Klasa” Komitet po stosunkach międzynarodowych i związków przyjacielskich z zagranicznymi krajami przy Gabinecie Ministrów Republiki Uzbekistan, Wspólnota „Uzbekistan-Polska”, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG), przy Fundacji Polskiej „Pomoc Polakom na Wschodzie”, Fundacja „MultiOcalenie”, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, a także Ambasada Rzeczypospolitej Polski w Republice Uzbekistan i Polska remontowo budowlana firma „Budmex”.